Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η επιχείρηση με την επωνυμία Παπακωνσταντής Εμμ. Ιωάννης και διακριτικό τίτλο “Αναγέννησις” που εδρεύει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Η δράση έχει ως στόχο την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου» 2014-2020 του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.

Ταξιδέψτε με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του Covid-19.