Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η επιχείρηση με την επωνυμία Παπακωνσταντής Εμμ. Ιωάννης και διακριτικό τίτλο “Αναγέννησις” που εδρεύει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Η δράση έχει ως στόχο την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου» 2014-2020 του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.

Επανεκκίνηση Εστίασης

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης που στοχεύει στη στήριξη ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης, για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της νόσου COVID-19.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Ταξιδέψτε με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του Covid-19.